2.jpg

Optimal Ventilation med i utvecklingen av Övre Bangården vid Storsjö Strand

Optimal Ventilation har fått i uppdrag att utföra installationer av ventilationsanläggning i samband med husbyggnationer på Övre Bangården intill området Storsjö Strand i Östersund.

Uppdraget gäller sex huskroppar med totalt 204 lägenheter som byggs av Derome på uppdrag av Magnolia.

- Vi installerar modern ventilation i lägenheter och allmänna ytor som kopplas ihop med ventilationsaggregat på vindarna, säger Viktor Vykander, ansvarig projektledare på Optimal Ventilation.

Storsjö Strand är Östersunds nya sjönära stadsdel. Här planerar Östersunds kommun för 800 bostäder, verksamhetslokaler, caféer, restauranger och kontor. Storsjö Strand är en förlängning av Östersunds stadskärna söderut.

Vid planeringen av Storsjö Strand har stort fokus legat på hållbarhet. Visionerna för området har konkretiserats i ett hållbarhetsprogram med åtgärder för ekologisk och social hållbarhet som ska synas i den nya stadsdelen.