byggutb.png
Spånsugsanläggning, Byggutbildningslokal, Östersund

Spånsugsanläggning

Färdigställande av en spånsugsanläggning för en byggutbildningslokal i Fyrvalla, Östersund.