SÄNKTA KOSTNADER MED EN SERVICE I TOPPKLASS

Idag beräknas ofta en produkts eller anläggnings Life Cycle Cost (LCC). LCC mäter kostnaden att investera, underhålla och driva en anläggning under dess livstid. Uträkningar visar att cirka 90 procent av totalkostnaden utgörs av drift och underhåll. Därför är det en god investering att satsa på en aktör som verkligen kan det här med service.

På Optimal Ventilation tar vi helhetsansvaret för drift och underhåll av både nya och befintliga installationer. Vi erbjuder skräddarsydda och smidiga serviceavtal, baserade
på våra kunders behov. 

Bred kompetens inom styr&regler och el

Egen serviceavdelning för el, styr&regler innebär stora fördelar, vi har behörighet att utföra alla typer av elinstallationer under 1 000 volt.

All denna kompetens är samlad under ett tak, vilket ger oss fantastiska möjligheter till smidiga och effektiva helhetslösningar.

Nyinstallationer

Vi utför nyinstallationer av ventilationssystem och ändringar av befintliga system, i allt från villor till industrifastigheter. Vi projekterar, installerar, driftsätter, injusterar
och OVK-besiktigar din anläggning.

OVK-besiktning

Vi har riksbehörighet och utför OVK-besiktning på alla förekommande ventilationsanläggningar. Flera av våra medarbetare är certifierade OVK-kontrollanter, vilket innebär
att vi är en helhetspartner inom OVK. Med egna kontrollanter kan vi också erbjuda en snabb process.

Injustering av luftmängder

Vill du ha ett bra inomhusklimat, slippa störande ljud och minimera risken för fukt- och radonproblem? Våra erfarna injusterare ser till att din ventilationsanläggning är rätt inställd, vilket också innebär en effektiv energianvändning.

Provtryckning / Täthetsprovning av klimatskal

För att klara dagens energikrav är det nödvändigt att byggnadens klimatskal är tätt. Det kontrollerar vi gärna åt er med vår moderna provtryckningsutrustning och värmekamera. Det är bra att utföra provtryckningen i ett tidigt skede i byggprocessen då det fortfarande är enkelt att åtgärda eventuella brister i klimatskalet.